Вистеон България, съвместно с фондация “Дечица”, стартира ранно професионално ориентиране за деца, лишени от родителска грижа и в неравностойно социално положение, за да им дадем информация и да се опитаме да им помогнем при избора на бъдеща професия.

20 от служителите на Вистеон България приеха предизвикателството да представят професията си и да вдъхновят децата. Първото представяне се състоя на 17 юли 2017 г. Енисей Кърпачев и Десислав Андреев запознаха децата с професиите си, съответно Инженер електроник и Софтуерен инженер.

visteon_kids_2

Следващата сряда, 26 юли, продължаваме с второ представяне, на което колегите от Дизайн екипа ще разкажат на децата какво е да бъдеш дизайнер.

Специални благодарности на фондация „Дечица“ за възможността, която ни предоставят!

visteon_kids_3