В официално писмо, изпратено на 27 март 2018 г. /вторник/ до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и заместник министър-председателя Томислав Дончев, Иван Михайлов, управител на Вистеон България, изрази своята подкрепа към образователния модел на Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет – София и нарасналата тревожност по отношение на намеренията на ресорното министерство за промяна на този модел в ТУЕС.

“В качеството си на управител на една от най-бързо развиващите се и водещи за автомобилната и ИТ индустрии компании в България, е мой дълг да апелирам към Вас за конструктивен диалог между бизнеса и МОН, както и всички институции, имащи отношение към казуса с ТУЕС.”, апелира Иван Михайлов и допълни, че този модел е успешен вече 30 години и е особено ключов в момент, в който бизнесът е впрегнал усилията си да повиши качеството на образованието в България на всички нива.

В писмото си към органите на държавната власт, Иван Михайлов обръща внимание на многобройните послания от страна на инвеститорите и бизнеса в България за критичното положение със специалистите и липсата на образовани кадри. Управителят на Вистеон България изказва увереността си че правителството ще застане зад твърдението си, че образованието е приоритет и заедно с представителите на бизнеса ще намери подкрепа и воля за утвърждаване на модела на ТУЕС в досегашния му вид.

Вистеон България от години подкрепя ТУЕС с технологии, материална база и преподавателска подкрепа, както и в редица инициативи. Една от водещите каузи и приоритет на компанията е и подкрепата към висшето образование в страната. През последните 15 години Вистеон работи в тясна връзка и с Техническия университет – София.

“Неведнъж сме чували редица международни примери за образователни модели и тяхното прилагане в България. Смятам, че моделът на ТУЕС и взаимовръзката му с Техническия университет и МОН, както и достъпът на учениците до университетски преподаватели, е именно този модел, който може да бъде пример и стратегия за утвърждаване и в други средни училища.”, подчертава Иван Михайлов.

Управителят на Вистеон България допълва още, че във времето, когато и като компании, и като личности се борим с демографски проблеми, обществени ценности и образователни нужди, е ключово държавата и в частност МОН, да осъзнаят критичността и отговорността пред учениците и обществото, при взимането на решения, относно промяна на образователни модели и практики с дългогодишна утвърдена висока обществена важност и полза.

В края на писмото към представителите на държавните институции, имащи отношение към проблема, Иван Михайлов изразява надежда Министерството на образованието и науката да подходи компетентно и отговорно към казуса с ТУЕС и да се вслуша в широкия обществен отзвук и реакция. “Повече от всякога разчитам на диалог с Вас и имам надежда, че ТУЕС може и ще бъде училището, което е един от стълбовете на ИТ индустрията в България.”, подчертава Михайлов.