– Разкажи ни малко повече за себе си!

– Казвам се Младен Митов и съм хардуерен инженер. От около десет години работя по специалността, като последните две от тях съм служител на Вистеон Електроникс България. Електрониката е мое хоби още от детските години, но обучението ми във Факултета по електронна техника и технологии на Техническия университет София ми даде солидна основа, благодарение на която се изградих като специалист в областта. През годините, след като завърших своето образование, съм работил последователно в няколко малки български компании, където съм се занимавал с автоматизация за дома, индустриална автоматизация и конструиране на измервателна апаратура.

В стремежа си да трупам нови знания, да приемам нови предизвикателства и да се развивам, се присъединих към екипа на Вистеон

Извън работните задължения, интересите ми отново са насочени в областта на електрониката. Свободното си време прекарвам със семейството си и приятелите си.

– Как се роди идеята за Вистеон Електронна Академия?

– Идеята за Вистеон Електронна Академия се породи в следствие на опита ни в хардуерния отдел със стажантите и колеги, които са завършили своето образование скоро.

Освен липсата на професионален опит, което е нещо естествено за всеки млад специалист, при тях се наблюдават някои пропуски в знанията и уменията

И тъй като за стажантските позиции във Вистеон обикновено кандидатстват силно мотивирани хора, искахме да разберем откъде идват пропуските в знанията. След разговори със стажанти и по-млади колеги, и на база на нашия личен опит в университета, стигнахме до извода, че пропуските в знанията на студентите се дължат от части на липсата на ясна представа, какво е приложението на изучаваното от тях. А липсата на такава представа може да изиграе демотивираща роля по време на подготовката на студентите, както и да доведе до неправилно интерпретиране на изучавания материал. И тогава се роди идеята за Вистеон Електронна Академия. Тя представлява смесен курс, теоретичен и практически, с насоченост към автомобилната електроника.

– Какви са ползите от програмата за студентите?

– На първо място, студентите ще могат по-лесно да осмислят изученото в Техническия Университет, намирайки неговото практическо приложение. Програмата е структурирана така, че занятията следват непосредствено изучавания в университета материал. Също така,

ще придобият знания в областта на автомобилната електроника

благодарение на специално подготвените от нашите инженери лекции. По-време на обучението си във Вистеон Електронна Академия, студентите ще работят на групи по предварително подготвени от нас проекти.

Ще разработят електронно устройство от заданието до готовия продукт

Това ще създаде у тях умения за работа в екип. И на последно място, но не и по важност, успешно завършилите академията, предвид получените умения и знания, ще имат по-лесен достъп до компании в сектора на автомобилната електроника.

– Какви са видовете занятия и каква е тяхната продължителност?

– Занятията са разделени на семинарни и лабораторни упражнения. Семинарните упражнения ще протичат под формата на лекции и дискусии. По време на лабораторните упражнения студентите ще работят по проектите си, прилагайки изученото на практика. Продължителността на занятията е два семестъра по десет седмици на семестър. Седмичното натоварване е четири учебни часа.

– Защо реши да се ангажираш с този проект?

– По времето, когато аз бях студент, такива инициативи като Вистеон Електронна Академия нямаше. Осмислянето на изученото понякога беше доста трудно, а в други случаи направо невъзможно. В следствие на това, аз и много от колегите ми от университета сме срещали трудности в началото на професионалния ни път.

Вистеон Електронна Академия е шанс за студентите да систематизират и приложат на практика наученото

като по този начин ще затвърдят своите познания и ще попълнят пропуските в тях. Ще се радвам много да постигнем поставените цели и студентите да получат много и полезни за тях знания. Така лично ще допринеса, затова студентите да повишат нивото на знанията си и да се развият като бъдещи инженери.