„Visteon Corporation“ организира и спонсорира техническо предизвикателство като част от семинар към конференцията „Computer Vision and Pattern Recognition 2019“ в Лонг Бийч, Калифорния.

„Computer Vision and Pattern Recognition“ е ежегодно събитие, включващо конференция, няколко семинара и кратки курсове. Събитето ще се проведе със спонсорството на „Visteon Corporation“, Оксфордски университет, Университет Генуа и „BMW Group“: http://cvpr2019.thecvf.com/

 

За предизвикателството

Visteon Lane Detection Challenge (ViLD) е компютърна, визуално-базирана задача, фокусирана върху една конкретна и специфична цел: идентифициране на пътната маркировка, очертана на пътното платно посредством монтираните на автомобила камери при различни условия като осветеност, цвят, форма.

 

Участие

Могат да се включат както индивидуални участници, така и отбори. За целта е необходимо да се направи регистрирация на онлайн портала на инициативата: https://lanedetection.drivecorestudio.com/#/, откъдето могат да се свалят материали с базови решения и насоки. Регистрацията ще е отворена до 14.03.2019г.

 

Награда

Несъмнено най-ценната награда от предизвикателството ще е усъвършенстването и задълбочаването на знанията и уменията на всеки участник.

Победителят, предложил най-доброто решение на задачата, ще получи награда на стойност 1000 щатски долара. Първите три отбора ще получат покана да представят идеите си на семинара към конференцията „CVPR 2019“ в Лонг Бийч, Калифорния.