Светла–Мария Петракиева

 

Ето какви подробности за реализирането му сподели Светла:

 

Как се зароди идеята за въвеждането на този избираем предмет?

Идеята се зароди, докато обядвах и обсъждах с колега, колко малко хора знаят какво е системно инженерство и каква е нуждата от него.

 

Защо реши да се ангажираш с реализирането на този проект?

По две причини. Първата беше, че исках да представя на хората около себе си какво точно е да си системен инженер, защо и с какво тази професия е полезна, как тя си намира място в технологичния свят и кои са основните ѝ характеристики. С други думи, исках да представя системния инженер в светлината, в която го виждам аз – като човек, който трябва да играе ролята на програмист, хардуерист, валидатор и да осъществява връзката между тях, като представя по най-подходящия начин синтензираната информация. Втората причина беше, че исках да навляза в сферата на преподаването и да видя какво е да си от другата страна. До сега основната ми роля е била на ученик/студент. Беше ми лесно да оценявам някого, че не се справя добре и друг – че се. Съвсем различно е преживяването да се сблъскаш с 20 души в една зала, които очакват от теб да преподаваш материал по такъв начин, че на всеки един да му е интересно и всеки един да го разбере, а честно казано и ти го очакваш от себе си, ако искаш да си доволен от резултата.

 

Разкажи ни за работия екип, вкючил се в осъществяването на програмата и как се справихте с тази задача?

Тъй като исках да обхвана всички аспекти на професията системен инженер, бях много щастлива да открия сред колегите си подкрепа и ентусиазъм. През цялото време работих заедно със 7 колеги от System и Functional Safety екипи. Разбира се, да не забравя и инженерния мениджър на отдел Софтуерни системи, който даде зелена светлина на идеята и ни подкрепяше активно през цялото време. Важно е да отбележа, също помощта на ръководителя катедра “Компютърни Системи” и водещия преподавател по дисциплината “Системно Инженерство”. Тъй като сме част от различни проекти и този предмет се води за първа година, ни трябваше време да свикнем да работим заедно, но мисля, че накрая търсения ефект се получи и следващата година ще продължим в същия дух.

SysTU

 

Какви са ключовите знания, които студентите придобиват по време на лекциите по Системно инженерство?

На тази тема всички бяхме единодушни. Системното инженерство във Вистеон покрива целия спектър от работа за тази професия, затова ние се придържахме към познатите за нас знания – къде и как се използва системното инженерство, основните модели на работа (например V-model), как започва всичко от набавяне на клиентски изисквания през изграждане на системна архитектура, след това поддържане на изисквания, както и използване на помощници като UML, Matlab, Rhapsody и накрая, но не на последно място, (D)FMEA анализ.

 

Какви са ползите за студентите от изучаване на предмета Системно Инженерство?

Ползите за студентите са същите, както от изучаването на всеки друг предмет по време на тяхното висше образование – да получат фундаментални знания и нови умения, които се търсят в днешни дни на пазара на труда. Важно е да се отбележи, че както ние от отдела по системно инженерство, така и други наши колеги от Вистеон, които преподават в университетите, даваме едно силно предимство на студентите и то е, че им предоставяме знания директно от “кухнята”, които се търсят от даден човек по време на неговата работа. Това помага очакванията от страна на студентите и работодателите да се изравнят.

 

„Сред първите студенти, преминали курса, имахе и отличници, и поправки :) , но мога да кажа, че нашият екип подходи много сериозно и отговорно към задачата.“ – Делян Костов, мениджър инженеринг, отдел Системно инженерство.

 

 

Свързани статии:

Svetla-Maria Petrakieva, System Engineer

Ivaylo Vasilev, Senior System engineer