Знаете ли, че новият избираем предмет „Системно инженерство“ към бакалавърската специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“ на ТУ – София, е създаден и се преподава от наши колеги?

By |March 19th, 2020|Технологични новини|

  Ето какви подробности за реализирането му сподели Светла:   Как се зароди идеята за въвеждането на този избираем предмет? [...]