Инженерна академия на Visteon

Преглед на академията

Открийте най-големите инженерни предизвикателства в разработването на автомобилна електроника.

Получавате възможност за индивидуално обучение и наставление от много опитни професионалисти.

Бъдете част от динамичната среда на автомобилната индустрия и автомобилните производители от цял свят – Daimler, BMW, Porsche, VW, Mazda, GM, Peugeot, Citroen, Renault, Ford, други.

Научете и докажете, че може да станете постоянен член на инженерния екип на Visteon след успешно завършване на академията.

Цели на академията

Запознайте се с основите правила за създаване, конструиране и тестване на автомобилен продукт.

Тестване съгласно стандартите на International Software Testing Qualifications Board (ISTQB).

Основи на автомобилното електронно инженерство.

Наблюдавайте структурите на C/C++/Algorithms/Data през продукти вградени в реалния свят.

Открийте основите за създаване на безгрешен и устойчив софтуер, който ще работи непрекъснато, 365 дни в годината.

Обучавайте се в методи за анализиране, откриване и коригиране на грешки, разрешаване и тестване на комплексни практически софтуерни проблеми в реална среда.

Разберете повече за програмирането и операционната система в реално време. Как да се справите с ограничена изчислителна мощност и ресурси.

Курсове на Академията

Модулите включват теоретични обучения, примери в среда с реални проекти и практически упражнения.

Всеки курс е съставен от лекции/упражнения, които се провеждат във Visteon (средно 8 часа на седмица) и упражнения за домашна работа. Всяко упражнение за домашна работа е част от крайната оценка за модула.

За тези, които успешно завършат програмата, ние предлагаме

– Стажантска програма на Visteon за 3-6 месеца

– Трудов договор с Visteon като младши инженер

История на успеха от Академия 2015 г.

Инженерната академия на Visteon стартира през септември 2015 г. с 24 човека. Двадесет от тях успешно издържаха обучителните модули за срок от три месеца. Горди сме да кажем, че в момента 16 млади и ентусиазирани хора работят в екипа на Visteon като стажанти или редови служители. Следващият клас на Академията започва през май 2016 г. и дори очакваме още по-голяма успеваемост.

История на успеха от Академия 2016 г.

  • Продължителност: май – август 2016
  • 150 кандидата
  • 18 избрани участника
  • 2 групи: Software и Mechanics
  • Повече от 10 преподаватели от Visteon
  • 12 ентусиазирани млади професионалисти завършиха успешно и се присъединиха към екипа на Visteon: 10 в Software като служители и стажанти; 2 човека в Mechanics като стажанти
  • Екипът на проекта бе поканен да кандидатства за Наградата „Джон Атанасов“ на Президента на Република България за образователни IT проекти с голям обществен принос

Основи на програмирането

Основи на C/C++

Създаване на програма – предварителна обработка на данни/компилация/свързване

Program Segments и Run-Time Execution

Основи на операционни системи в реално време

Проверка на знанията

Софтуерен дизайн и разработване за автомобилни продукти

Преглед на автомобилните системи

Основи на автомобилната електроника за софтуерни инженери

Софтуер за вградени системи

Основен инженерен метод и умения за разрешаване на проблеми

Проверка на знанията

Напреднали курсове за бъдещи професионалисти в автомобилната индустрия

Техники за високотехнологичен дизайн и софтуерно разработване

Тест и валидация – основи на тестването

Тест и валидация – тестване посредством Software Life Cycle

Проверка на знанията

Инженерна академия 3 стартира през март 2017!

apply_1