Инженерна академия на Visteon

Защо създадохме академията

„Бъди промяната, която искаш!“

За вас, бъдещи участници в Инженерна Академия Вистеон, това развитие започва с „Бъди инженерът, който не спира да търси знания!“. Затова ви предоставяме учители, материали и време, така че да направите най-важните си първи стъпки в областта на автомобилната електроника спокойно и уверено.

За нас, инженерите от Вистеон Електроникс, работещи в над 280 проекта за водещи световни автомобилни производители, мотото е „Бъди преподавателят, който винаги си искал да имаш!“. Знаем от вече 20 годишен опит, колко е трудно да се разработват качествени, безопасни и защитени електронни устройства и не искаме това знание просто да изчезне след нас.

Цели на академията

Запознаване с основите принципи за дизайн, разработка и тестване на автомобилен продукт.

Най-адекватна употреба на  C/C++/Algorithms/Data в безгрешен и устойчив софтуер, който да работи непрекъснато, 365 дни в годината.

Методи за анализ, откриване и коригиране на грешки, разрешаване и тестване на комплексни практически софтуерни проблеми в реална среда.

Програмиране и работа на операционната система в реално време. Как да се справите с ограничена изчислителна мощност и ресурси.

Основните методи и техники на тестване на вградена електроника. Средства за автоматизация на тестването и специфични приложения.

Модули на Академията

Модулите включват теоретични обучения, примери от реални проекти и практически упражнения.

Всеки курс е съставен от лекции/упражнения, които се провеждат средно по 8 часа на седмица и упражнения за домашна работа. Всяко упражнение за домашна работа е част от крайната оценка за модула.

За тези, които успешно завършат програмата, ние предлагаме

– Стажантска програма на Visteon за 3-6 месеца

– Трудов договор с Visteon като младши инженер

Вече 5 години подпомагаме младите таланти

Дългоочакваната и вече добре позната сред студентите Инженерна Академия ще стартира отново през февруари 2021. Всяка година досега получавахме многобройни кандидатури и избирахме над 20 души за четеримесечното обучение. След сериозна подготовка и  усърдна работа от 2015г досега, над 100 участници завършиха успешно и се присъединиха към нашите екипи. Преподавателите ни вече подготвят новите учебни материали, а вие подготвихте ли кандидатурите си?

Академия Софтуер

Module 1

C/C++ Fundamentals

Building a Program – Preprocessing, Compilation, Linking

Program Segments and Run-Time Execution

Fundamentals of (Real-Time) Operating Systems

 

Module 2

Automotive Systems Overview

Automotive Electronics Basics for Software Engineers

Software for Embedded Systems

Basic Engineering Approach and Problem Solving Skills

Fundamentals of Algorithms and Data Structures

 

Module 3

UML and object oriented design/ C++/ design patterns

STL / Advanced algorithms and data structures

Академия Тест и Валидация

Module 1

Automotive Systems Overview

Programming Basics

Automotive protocols – CAN, LIN, Ethernet etc.

 

 

Module 2

Test process and test principles

Test methods and test techniques

Test design techniques – test goals, test conditions, test expectations

Test results evaluation – defects classification and defect tracking tools

Tools that support testing – test definition, execution and management tools

 

Module 3

Test design – basic features Driver Information and Infotainment

Tools advanced module

Предварителната програма може да претърпи промени.